Vraag raad aan jouw arts en apotheker

 

Vertrouw niet zomaar op het advies dat je van een kennis krijgt of op het internet vindt, zelfs al is het goedbedoeld.

Persoonlijke behandeling

Een geneesmiddel dat bij iemand anders doeltreffend is, is niet per definitie geschikt voor jou. Erger nog, het kan bij jou meer kwaad dan goed doen. De dosering van een geneesmiddel en de duur van een behandeling zijn ook verschillend voor elk individu. Gebruik geen geneesmiddelen die niet rechtstreeks voor jou bedoeld zijn. Doe ook niet het omgekeerde: geef jouw geneesmiddelen nooit door aan iemand anders, ook al zijn de symptomen schijnbaar dezelfde.

Jouw arts en apotheker weten raad

Jouw arts, en in sommige gevallen jouw tandarts, is het meest bekwaam om jouw gezondheidsproblemen te evalueren en jou de juiste behandeling voor te schrijven. Jouw apotheker geeft bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijke informatie die nodig is voor een goed gebruik ervan.
De arts en de apotheker zijn bijgevolg gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaars die de antwoorden kennen op al jouw vragen betreffende geneesmiddelen zoals:

 • de toedieningswijze,
 • de te gebruiken hoeveelheid (dosis),
 • het tijdstip van inname,
 • de gebruiksaanwijzingen,
 • de mogelijke wisselwerking met andere geneesmiddelen,
 • de invloed van voedsel,
 • de mogelijke bijwerkingen,
 • de contra-indicaties,
 • de bewaring van het geneesmiddel.

Al deze informatie staat in de bijsluiter die in de verpakking van het geneesmiddel zit. Je kan de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk en voor diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België hier raadplegen en afdrukken.
Het advies van jouw arts en apotheker is weliswaar speciaal voor jou bestemd en is dus aangepast aan jouw specifieke geval. De apotheker heeft hoofdzakelijk een raadgevende rol:

 • de apotheker wijst jou op de richtlijnen voor het gebruik van elk geneesmiddel en waarschuwt jou voor verkeerd gebruik;
 • de apotheker kan al jouw vragen beantwoorden in verband met jouw geneesmiddelen of behandeling;
 • de apotheker kan je vrij verkrijgbare geneesmiddelen aanraden. Indien nodig stuurt de apotheker je door naar een arts;
 • de apotheker adviseert je in termen van rationeel gebruik van geneesmiddelen, vergelijking van prijs en keuze in verpakkingsgrootte.

De apotheker heeft ook de wettelijke plicht (sinds 1 januari 2010) om jouw farmaceutisch dossier bij te houden. Hierin worden alle geneesmiddelen die je neemt (met of zonder medisch voorschrift) geregistreerd, naast eventuele specifieke gegevens (bijvoorbeeld chronische aandoeningen, allergieën). De apotheker beschikt zo over een doeltreffend instrument om eventuele onverenigbaarheden met een andere lopende behandeling (wisselwerkingen van geneesmiddelen) of met een aandoening waarvan hij op de hoogte is (bijvoorbeeld allergie voor een bepaald product, diabetes) op te sporen.

Ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname is het belangrijk om een lijst te bezorgen met alle geneesmiddelen die je gebruikt. Jouw arts en apotheker kunnen je helpen om deze lijst samen te stellen. Aan het einde van een ziekenhuisopname krijg je instructies voor jouw verdere behandeling. Het is belangrijk deze over te brengen aan jouw arts.

Automedicatie

Sommige geneesmiddelen mogen vrij verkocht worden: de apotheker kan deze zonder medisch voorschrift afleveren. De indicaties en de dosering laten in principe toe dat deze gebruikt worden zonder voorafgaande raadpleging van een arts. Dit noemen we zelfmedicatie. Hoewel voor deze geneesmiddelen geen medisch voorschrift nodig is, zijn deze niet per definitie zonder risico en mag zelfmedicatie in geen geval langdurig toegepast worden zonder medisch advies.

Geneesmiddelen en reclame

Ook de reclamewereld laat ons kennismaken met allerlei vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Reclameboodschappen zijn alomtegenwoordig (bijvoorbeeld op radio en televisie, op internet en in de pers), ook in de apotheek. Alle reclameboodschappen voor geneesmiddelen moeten een aantal wettelijke vermeldingen bevatten zoals :

 • dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies;
 • de naam van het werkzaam bestanddeel;
 • richtlijnen voor een goed gebruik van het geneesmiddel, zoals de contra-indicatie tijdens de zwangerschap of voor bepaalde leeftijdsgroepen;
 • lees aandachtig de bijsluiter.

Houd rekening met deze vermeldingen. Blijf kritisch en onthoud dat een geneesmiddel geen snoepje is. Geneesmiddelen neem je niet zomaar. Vraag advies aan jouw apotheker.

 

 

Buienradar