Huis- en reisapotheek algemeen

  • Het is een must om steeds een aangepaste huis- of reisapotheek bij de hand te hebben om kleine kwaaltjes te verzorgen en/of te verlichten. Aarzel niet om raad te vragen aan jouw apotheker. Hij zal je helpen een huis- of reisapotheek samen te stellen volgens de noden van elk gezinslid.
  • Jouw huis- of reisapotheek bevat geneesmiddelen die door jouw apotheker werden aangeraden of door jouw arts zijn voorgeschreven, naast een aantal verzorgingsproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddel, pleisters). Verleng zelfmedicatie niet zonder raad te vragen. Hoewel bepaalde geneesmiddelen zonder medisch voorschrift verkrijgbaar zijn, zijn die niet per definitie zonder risico.
  • Gebruik geen geneesmiddelen die niet rechtstreeks voor jou bedoeld zijn. Doe ook niet het omgekeerde: geef jouw geneesmiddelen nooit door aan iemand anders. Een geneesmiddel dat bij iemand anders goed werkt, is niet per definitie geschikt voor jou. Erger zelfs, het kan bij jou meer kwaad dan goed doen, ook al vertoon je schijnbaar dezelfde symptomen.
  • Hergebruik geen geneesmiddel uit jouw huis- of reisapotheek zonder jouw gezondheidstoestand of die van de persoon aan wie je het geneesmiddel wilt geven, te herevalueren (bijvoorbeeld een kind dat intussen ouder geworden is, een nieuwe ziekte, zwangerschap of de inname van een ander geneesmiddel dat het geneesmiddel kan beïnvloeden).
  • Neem onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum in geval van accidentele inname of overdosering van geneesmiddelen.

Geneesmiddelen bewaren

  • Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaar ze op een plaats waar ze niet bij kunnen, bijvoorbeeld in een kast op zekere hoogte die op slot gedaan wordt. Waarschuw hiervoor ook iedereen aan wie je jouw kinderen toevertrouwt: grootouders, babysit, onthaalmoeder,... Leer jouw kinderen dat geneesmiddelen geen snoepjes zijn.
  • Geneesmiddelen zijn gevoelig voor licht, warmte en vocht. Schommelingen in temperatuur en vocht kunnen de houdbaarheidstermijn en dus de werkzaamheid van een geneesmiddel beïnvloeden. Bewaar geneesmiddelen op een droge, donkere en koele plek (10 à 20°Celsius). Ruimten zoals de badkamer of de keuken zijn niet geschikt om geneesmiddelen optimaal te bewaren, ideaal is de slaapkamer of de kelder (indien niet vochtig).
  • Raadpleeg de bijsluiter om de juiste bewaarvoorschriften te kennen. Voor sommige geneesmiddelen gelden strikte bewaarvoorschriften. Het is belangrijk om ze nauwkeurig op te volgen om de kwaliteit van het geneesmiddel te waarborgen. Sommige geneesmiddelen zoals vaccins, insulines, zetpillen (suppo's) moeten in de koelkast bewaard worden (2 à 8°Celsius). Leg ze bij voorkeur in de deur van de koelkast of onderaan in de koelkast (±5°). Voorkom zeker dat ze tegen het vriesvak liggen. Ook de hoestflessen die de apotheker zelf bereidt worden best in de koelkast bewaard.
  • Bewaar geneesmiddelen en hun bijsluiter steeds in de originele verpakking om vergissingen te voorkomen. Bij verlies kan je de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk en voor diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België, hier raadplegen en afdrukken.

Vervallen geneesmiddelen

Controleer regelmatig (minstens 2x per jaar) de vervaldatum van jouw geneesmiddelen en verwijder de producten die vervallen zijn of die je niet meer gebruikt. Klik hier voor meer info.

Buienradar