Vergunde geneesmiddelen

 

Geneesmiddelen moeten ziektes voorkomen, genezen of de symptomen verlichten. De commercialisatie ervan is strikt gereglementeerd en gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten (in België het FAGG) die toezien op hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid in het belang van de Volksgezondheid.

 

Wist je dat?

Elk geneesmiddel dat in België verkocht wordt, moet een vergunning hebben voor het in de handel brengen.

Het vergunningsnummer van het geneesmiddel staat vermeld op de verpakking. Dit nummer geeft de garantie dat de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van het geneesmiddel geëvalueerd werden.
 

In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen. Geen enkel geneesmiddel mag verkocht worden zonder "Vergunning voor het in de Handel Brengen" (VHB) of registratie.

Het nummer van de Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) of van de registratie laat toe een vergund of geregistreerd geneesmiddel te herkennen. Dit wil zeggen dat de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van het geneesmiddel gecontroleerd werden door de bevoegde autoriteiten. De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van een geneesmiddel worden geëvalueerd op basis van het dossier dat door de farmaceutische firma ingediend wordt. De evaluatie gebeurt door wetenschappelijke experten van de bevoegde commissies en is gebaseerd op de van kracht zijnde normen op Europees niveau.

Bepaalde homeopathische geneesmiddelen of traditionele kruidengeneesmiddelen zijn onderworpen aan een vereenvoudigde procedure en krijgen enkel een registratienummer.

Het VHB-nummer of registratienummer staat op de verpakking onder een van de volgende formaten (x = een cijfer en Y = een letter):

Geneesmiddelen
xxxx YY xxxx F xxx
BExxxxxx
EU/1/xx/xxx/xxx

Homeopathische geneesmiddelen
xxxx CH xxxx F xx of xxxx UH xxxx F xx (registratiecode)
HO-BExxxxxx (VHB-code)
HO-BE-CHxxxxxx of HO-BE-UHxxxxxx (registratiecode)

Kruidengeneesmiddelen
BE-TUxxxxxx (registratiecode)
xxxx YY xxxx F xxx, BExxxxxx of EU/1/xx/xxx/xxx (VHB-code)

 

Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen een geneesmiddel en een voedingssupplement (bijvoorbeeld een product op basis van vitaminen, mineralen of planten).

In tegenstelling tot een geneesmiddel mag een voedingssupplement niet voorgesteld worden alsof het therapeutische of preventieve eigenschappen heeft ten aanzien van een ziekte. Op de verpakking moet de vermelding “voedingssupplement” staan.

Voedingssupplementen mogen ook buiten de apotheek verkocht worden.

Buienradar