Denk je aan zelfdoding ?

 

zelfmoordlijn

 

Je voelt je niet goed in je vel en je denkt aan zelfdoding...

 

Praat erover

  • met een vriend, een familielid, een naast iemand, een leerkracht, een collega,...
  • met de gratis zelfmoordlijn (02 649 95 55 of via chat) of een andere hulplijn waar je met een vertrouwenspersoon in alle anonimiteit over je gevoelens en gedachten kan praten
  • met je huisarts of een andere hulpverlener (psycholoog, psychiater,...). Zij kennen de problematiek van zelfdoding en zullen hun best doen om je te helpen.

Praat er rustig en open over. Wees eerlijk, tegenover de ander, maar ook tegenover jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent of hoe je je voelt. Wees jezelf. Praten alleen al lucht op ! Bovendien zien mensen die wat meer afstand kunnen nemen vaak dingen, verbanden, soms zelfs oplossingen die jij niet meer kan zien. Gewoon omdat je zo moegestreden bent, en al zo lang met bepaalde problemen zit, er mee opstaat en ermee gaat slapen...

 

Zoek gespecialiseerde hulp

 

bij dringende nood:

bij het aanpakken van je probleemsituatie:

  • je huisarts
  • een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) : er is er vaak één in je buurt
  • een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg : ook hiervan zijn er verschillende in Vlaanderen

Om te weten welk centra het dichtst bij jou in je buurt is : zoek het op via De sociale kaart

Voor meer hulp m.b.t. jouw problemen : consulteer ook website Geestelijk Gezond Vlaanderen

 

Een ander in crisis helpen

Wie signalen bij iemand uit zijn of haar omgeving (familie, vriendenkring, collega, leerling...) denkt op te merken, kan proberen om met deze persoon een open en rustig gesprek aan te gaan. Voorwaarde is wel dat je zelf over voldoende  draagkracht beschikt. Door begripvol in te gaan op de gevoelens van wanhoop, hopeloosheid en hulpeloosheid die bij de persoon leven, creëer je een gespreksklimaat waarin de persoon zijn verhaal van verdriet en pijn kwijt kan. Durf open te praten over zelfdodingsgedachten en over het verlangen om te sterven.

Zo kan je :

  • zelf de zelfdodingsdreiging goed inschatten.
  • een goed en vertrouwelijk contact bekomen met de ander.

De andere persoon kan dan weer :

  • een beter inzicht krijgen in zijn eigen situatie.
  • zich beter begrepen voelen.